Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten

De LBgs vertegenwoordigt gedragsspecialisten.

Gedragsspecialisten houden zich bezig met leerlingen met gedragsproblemen en gaan op zoek naar creatieve oplossingen met hulp van de leerling; zij coachen leerkrachten d.m.v. hun specifieke kennis.

De laatste jaren krijgt de wisselwerking tussen het gedrag van de leerling, zijn prestaties en zijn welbevinden steeds meer aandacht. Dit is onder meer het gevolg van ontwikkelingen als Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs.
Een leraar is voortdurend op zoek naar manieren om de prestaties van leerlingen te verbeteren en er voor te zorgen dat de leerlingen zich positief en opbouwend gedragen. Meestal lukt het de leraar prima om een goede manier van werken te vinden met zijn klas als geheel en met zijn leerlingen afzonderlijk. Maar soms zijn er kinderen die 'onbestuurbaar' lijken, die lastig te benaderen zijn en waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet werken.
Een gedragsspecialist is getraind in het vinden van de 'handleiding' bij dit soort kinderen. Hij of zij vindt creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen. Natuurlijk speelt het kind daar zelf een grote rol in maar ook de mensen in zijn of haar omgeving. Het coachen van collega's en andere betrokkenen is daarom een tweede belangrijke vaardigheid van de gedragsspecialist.

Gedragsspecialisten komen dus het beste tot hun recht in een omgeving waarbij kinderen gedragsproblemen laten zien en waarbij de oorzaken en de oplossingen niet voor de hand liggen. Het gaat om situaties waarbij creativiteit, samenwerking en doorzettingsvermogen van betrokkenen noodzakelijk is.

De LBgs is er voor alle gedragsspecialisten.