Visie/Missie

De LBgs kan voor gedragsspecialisten op twee gebieden iets betekenen.

Kwaliteitsborging

Het eerste gebied betreft de kwaliteitsborging. Het gaat hierbij om de volgende taken:

  • De LBgs heeft een beroepsstandaard waarin de eisen worden beschreven waaraan een gedragsspecialist moet voldoen. Hiernaast ontwikkelt de LBgs een Vaardigheidsscan.
  • De LBgs werkt aan een beroepsregister waar gedragsspecialisten zich in kunnen schrijven.
  • De LBgs wil bijdragen aan de professionalisering van de gedragsspecialist door het vergroten van kennis, vaardigheden en attitude via kennisuitwisseling, scholing en het stimuleren van reflectie.

Belangenbehartiging

Het tweede gebied betreft de belangenbehartiging. De belangrijkste taak van de LBgs op dit gebied is:

  • De vertegenwoordiging van leden in het onderwijsveld. De LBgs wil via aanwezigheid in relevante overlegstructuren haar visie met betrekking tot doel, noodzaak, werkzaamheden en randvoorwaarden van de gedragsspecialist uitdragen, toetsen en ontwikkelen.


Klik hier om de visie-missie van de LBBO te bekijken