Opleidingen

Diverse hogescholen bieden de opleiding tot gedragsspecialist aan. De opleiding is op het niveau van HBO-Master en valt onder de leerroute Special Educational Needs (SEN). De LBGS werkt nauw samen met de volgende hogescholen:

Fontys Hogeschool - Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)

Het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO), één van de 37 instituten van de Fontys Hogescholen. OSO biedt door de overheid erkende voortgezette HBO-opleidingstrajecten aan voor leraren die zich verder willen professionaliseren in het begeleiden van zorgleerlingen.

Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO)

Bij een grote groep leerlingen verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Het verzorgen en organiseren van speciale onderwijszorg is een taak voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs: in het speciaal basisonderwijs, in scholen binnen Regionale Expertise Centra, in het speciaal voortgezet onderwijs, maar ook in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.
Voor het ontwikkelen van uw competenties op dit terrein biedt het Seminarium voor Orthopedagogiek de wettelijk erkende vervolgopleiding Speciaal Onderwijs aan. U kunt daarbij individueel kiezen uit een groot aantal leerroutes, aansluitend bij uw concrete werksituatie en de ontwikkelingen daarin. Voor schoolteams bestaat de mogelijkheid om in overleg een teamgericht opleidingstraject samen te stellen.

Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg - primair onderwijs

De Opleidingen Speciale Onderwijszorg in het primair onderwijs omvatten een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden op het gebied van de speciale onderwijszorg, zowel voor het reguliere als voor het speciaal onderwijs. Het zijn hbo-opleidingen die aansluiten op de lerarenopleidingen.

Met de Master Educational Needs wordt u opgeleid tot Master of Education. Als u de opleiding hebt afgerond ontvangt u het door de NVAO geaccrediteerde diploma Master of Education. Op de diplomabijlage wordt de specialisatie of differentiatie vermeld.

N.B.: De LBgs spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de opleidingen en cursussen.