Interessante onderwerpen en links

Links

De website ADHD1.nl met veel interessante feiten en nieuws over ADHD

Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen in de klas: www.gedragsproblemenindeklas.nl

Overige interesannte sites

www.Wij-leren.nl

www.gedragsproblemen-kinderen.info

www.balansdigitaal.nl

www.voorleerkrachten,jouwweb.nl

www.gedragsproblemmen33.wordpress.com